Prace

Prace zaliczeniowe

Praca zaliczeniowa jest specyficznym rodzajem pracy naukowej. Musi zachowywać pewne standardy formalne – od wielkości czcionki (standardowo Times New Roman, 12 punktów) po właściwe wyrównanie tekstu (wyjustowanie). Zasady dotyczące interlinii (zazwyczaj 1,5) i wcięć akapitowych (0,67 lub 1,25) również mają zastosowanie, podobnie jak przypisy i bibliografia, które muszą być zgodne ze standardami dla prac naukowych.

Nieco różni się jednak od innych form literatury naukowej, gdyż praca zaliczeniowa może przyjmować różnorodne kształty, które zależą od jej długości. Prace zaliczeniowe o objętości 10-15 stron często przypominają formułę pracy licencjackiej, z wyraźnym wstępem, podziałem na rozdziały i zakończeniem. Przy pracach krótszych, od 3 do 10 stron, podział na sekcje jest nadal zalecany, ale może składać się tylko z trzech podstawowych elementów: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Najkrótsze prace, pomimo utrzymania tego podziału, są tworzone bez podkreślania kolejnych części.

Ocena pracy zaliczeniowej zazwyczaj ma miejsce tylko raz, bez możliwości poprawy, co podkreśla jej unikalny charakter i wagę.